Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra Helcls Tetid til forbruker.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

Definisjon av parter

Kjøper: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.
Selger: Helcls Tetid, 925 150 312 MVA, registrert i Foretaksregisteret.

Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

Når du handler hos oss trenger vi navn, postadresse, epostadresse og telefonnummer for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for det.

Dine personopplysninger blir kun utlevert til tredjepart hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger, eller hvis du ønsker å gjøre benytte dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven.

Priser

Alle priser vises i norske kroner inkludert merverdiavgift. Foretaket er registrert i foretaksregisteret og er merverdiavgiftspliktig.
I handlekurven og før du bekrefter betaling hos vår betalingsleverandør ser du totalprisen inkludert alle avgifter.
Minstebeløp for å fullføre en bestilling er 100,-. Vi behandler ikke bestillinger med lavere totalsum enn dette.

Betaling

Betaling skjer via vår samarbeidspartner Bambora og vi tilbyr betaling med kredittkort og Vipps. Ved betaling med kort reserveres ordrebeløpet og belastes når bestillingen blir sendt.

Frakt og levering

Alle bestillinger leveres kostnadsfritt til forbruker. Dersom ønskelig kan man velge annen leveringsmetode enn foreslått, gjeldende pris oppgis i kassen. Vi samarbeider med Posten/Bring og Postnord for levering av våre varer.

Sendinger som ikke kan leveres og uavhentede pakker som kommer i retur til oss belastes kunde med et gebyr på 150,-. Eventuelt restbeløp refunderes kunde. Gebyret dekker fraktkostnader frem til deg og tilbake til oss igjen, samt vår behandling av saken.

For mer informasjon om frakt og levering, les mer her.

Bestillings-, og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se mer informasjon under. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Etter at du som kunde har gjort et kjøp har vi ikke rett til å endre vilkårene i det aktuelle kjøpet med mindre annet er avtalt.

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Meld snarest fra til oss.

Skadede varer og reklamasjonsrett - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene overbringes oss via kontaktskjema eller per epost.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter mottak av leveransen gir oss beskjed om dette (angrefrist). Angreretten gjelder ikke te, sjokolade og andre næringsmidler.

Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake i originalemballasje. Angrerettskjema er ikke nødvendig, så lenge vi har blitt informert om retur.

Personvern, GDPR og cookies

Cookies benyttes til å lagre informasjon om deg som kunde for å sikre deg en best mulig opplevelse, les mer her.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller selskapets partnere og kan ikke kopieres uten tillatelse.

Force majeure

Særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, alvorlig infeksjon som hindrer partene å oppfylle sine forpliktelser kan frigjøre en part fra forpliktelsene. Slikt unntak gjelder under forutsetning av at operasjonen ikke kan utføres under disse betingelsene. Den andre parten skal straks varsles om omstendighetene ved bruk av denne bestemmelsen

Klage, tvister og lover

Norsk lov skal gjelde for alle kjøp gjort under disse vilkårene. Tvister om kjøp under disse vilkår skal utelukkende behandles av en norsk domstol.

Ved klage, vennligst kontakt oss via kontaktskjema eller per epost til hei@tetid.no.

 

Oppdatert 25.11.2021